Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 lực lượng nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, nguồn gốc và nhận diện những miêu tả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu đạt "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo Đó, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước nhất là phai nhạt hoàn hảo phương pháp mạng; chao đảo, sút giảm niềm tin vào chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa phường hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

thể hiện về suy thoái đạo đức, lối sống biểu đạt ở các nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn cá nhân, không để ý tới lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, tị nạnh, suy bì, ko muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko trung thực, hà lạm, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận mặt là mô tả suy thoái đạo đức, lối sống.

trình bày "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong chậm triển khai mang việc đòi thực hành "đa nguyên, đa đảng"; phản bác, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thiết chế "tam quyền phân lập", lớn mạnh "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ với toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang 1 trong những mục tiêu "củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thật, đề cập rõ sự thực, đánh giá đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp các ngành uỷ, doanh nghiệp Đảng cần tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hành đồng bộ, toàn diện, với hiệu quả.

một là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự nhu yếu của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

hai là, về cơ chế, chính sách. các ngành uỷ, công ty Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu nghĩa vụ đến đó; phân định rõ thẩm quyền và phận sự tập thể, tư nhân trong từng quá trình giải quyết công việc và với chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

kiên quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ nhiệm đối có cán bộ khiến cho việc kém hiệu quả, ko hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm tốt mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, điều hành và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây phản ứng trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.

các ngành uỷ, đơn vị đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm luật pháp về quản lý, quản lý bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thụ động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá công ty nhà nước, nguồn vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn đầu tư, ngân hàng, thuế, thương chính, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...

hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về công ty, bộ máy và công tác kiểm soát an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc đơn vị thực hành các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hành không trang nghiêm những nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hành với hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao nghĩa vụ người đứng đầu trong việc tạm bợ đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi mang tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng lúc, xem xét tư cách đảng viên và hài hòa với những cơ quan chức năng sở hữu giải pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc với tín hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và trận mạc Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phường hội. các ngành uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phường hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - phố hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng tham dự góp ý vun đắp Đảng, xây dựng chính quyền.

tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trường Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - xã hội, của quần chúng, tạp chí và công luận trong chiến đấu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện nghiêm túc, với hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung khắc phục kịp thời, dứt điểm những vấn đề phản ứng của nhân dân...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường vun đắp, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, ngoại hình, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung cấp hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới cầu môn, lưới cầu môn và những phụ kiện sân bóng khác!

trả lời chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố đến văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét